Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

Рішенням Волинської обласної ради від 12.04.2017 №13/37 затверджено Регіональну схему формування екологічної мережі Волинської області, відповідно до якої на території району є 1 об’єкт природно-заповідного фонду загальнодержавного значення площею 2 га. - парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Дубечненський» та 22 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення загальною площею 6771.92 га. Це зокрема 13 заказників, з них загальногеологічні – 1 («Дюна», ); лісові – 3 («Вижівська дача», «Смолярі-1», «Смолярі-2»); ботанічні – 4 («Білоозерський», «Мизівська дача», «Озерище», «Підлузький»); загальнозоологічні - 3 («Дубечнівський», «Смолярівський», «Старовижівський»); орнітологічні - 1 («Урочище Костянове»), гідрологічні - 1 («Вижівський»), 8 пам’яток природи з них ботанічні – 8 («Береза чорна», «Дуб звичайний-велетень», «Дуби скельні-1», «Дуби скельні-2», «Лісонасіннєва ділянка сосни», «Мацеївські дачі», «Модрина», «Сосна звичайна-200 років»), 1 заповідне урочище – 1 («Озеро Ченське»).
Наразі робочою групою за участю голів територіальних громад, постійних лісокористувачів та громадських організацій вивчається питання розширення меж природно-заповідного фонду району до індикаторних показників Волинської області на 2016 рік та збільшення кількості об’єктів природо-заповідного фонду.

Об’єкти природно-заповідного фонду району.

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва “Дубечнівський”, с. Дубечне, площа 2 га, Старовижівський держлісгосп, Старовижівське лісництво, кв. 29, вид. 24, кв. 30, вид. 27, утворений Указом Президента України № 715/96 від 20.08.96р з метою збереження місця зростання 123 видів рідкісних та екзотичних порід дерев і чагарників, зокрема платан західний, тюльпанове дерево, софора японська.

Ботанічний заказник місцевого значення “Білоозерський”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Любохинівське л-во, кв.30, вид.1, площа 7 га, ДП „Старовижівське ЛГ”, утворений Рішенням облвиконкому від 30.12.80 № 493 з метою збереження природних зарослів клюкви.

Ботанічний заказник місцевого значення “Мизівська дача”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Старовижівське л-во. кв.46, вид.2,9,10, площа 14 га, ДП „Старовижівське ЛГ”, утворений Рішенням облвиконкому від 31.10.91 № 226 з метою охорони ареалів поширення цінної лікарської рослини – конвалії травневої та інших рідкісних рослинних угрупувань розташованих в дубово-соснових насадженнях першого бонітету.

Ботанічний заказник місцевого значення “Підлузький”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Любохинівське л-во. кв.29, вид.4,5, площа 21.6 га, ДП „Старовижівське ЛГ”, утворений Рішенням облвиконкому від 30.12.80 № 493 з метою збереження природних зарослів клюкви.

Геологічний заказник місцевого значення “Дюна”, Старовижівський р-н, ДП «Старовижівське ЛГ», площа 90.1 га, ДП «Старовижівське ЛГ», утворений Рішенням облради від 9.12.98 № 4/33 з метою збереження дюни – рідкісної форми рельєфу, що не зазнала антропогенного впливу.

Гідрологічний заказник місцевого значення “Вижівський”, Старовижівський р-н, площа 1645 га, Нововижівська сільська рада, утворений Рішенням облради від 17.03.94 № 17/19. Цінний природний комплекс, що включає заплаву р. Вижівки на відрізку 41 км, лучно-болотяні та чагарникові угіддя. Вздовж річки проходить шлях масової міграції птахів.

Загальнозоологічний заказник місцевого значення “Дубечнівський”, Старовижівський р-н, ДП „Старо вижівське ЛГ”, Дубечнівське л-во, площа 1792 га, ДП „Старовижівське ЛГ”, утворений Рішеннями облвиконкому від 4.09.85 № 301 з метою збереження і відтворення тваринного світу.

Загальнозоологічний заказник місцевого значення “Смолярівський”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Дубечнівське л-во, площа 1422 га, ДП „Старовижівське ЛГ, утворений Рішенням облвиконкому від 31.10.91 № 226 з метою охорони і відтворення різноманітних видів фауни: лосів, диких кабанів, козуль, куниць, борсуків та інших видів, з борової дичини – тетеруків, рябчиків та співучих птахів.

Загальнозоологічний заказник місцевого значення “Старовижівський”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Дубечнівське л-во, площа 1525 га, ДП „Старовижівське ЛГ”, утворений Рішенням облвиконкому від 4.09.85 № 301 з метою збереження тваринного світу.

Лісовий заказник місцевого значення “Вижівська дача”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Старовижівське л-во, кв.16 , площа 110 га, ДП „Старовижівське ЛГ”, утворений Рішенням облвиконкому від 31.10.91 № 226 з метою збереження цінних дібров і рослинних угрупувань, що зростають в них.

Лісовий заказник місцевого значення “Смолярі-1”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Дубечнівське л-во, кв.75, вид.17 , площа 33 га, ДП „Старовижівське ЛГ”, утворений Рішенням облвиконкому від 31.10.91 № 226 з метою збереження цінної лісонасінневої ділянки дуба черешчатого і скельного та сосни звичайної першого бонітету рідко поширених по Поліссі.

Лісовий заказник місцевого значення “Смолярі-2”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Дубечнівське л-во, кв.79, вид.3, площа 11 га, ДП „Старовижівське ЛГ”, утворений Рішенням облвиконкому від 31.10.91 № 226 з метою збереження цінного високобонітетного насінневого дубово-сосново-березового насадження.

Орнітологічний заказник місцевого значення “Урочище Костянове”, Старовижівський р-н, с.Дубечне, площа 20.3 га, Дубечнівська сільська рада, утворений Рішенням облвиконкому від 31.10.91 № 226 з метою збереження озера з болотяним масивом, місця розмноження водоплавних птахів.

Ботанічна пам’ятка природи “Береза чорна”, Старовижівський р-н, с.Черемшанка, площа 0.01 га, Служба автомобільних доріг у Волинській області, утворена Рішенням облвиконкому від 25.09.73 № 312-р. Рідкісна порода дерева на Волині, віком 75 років.

Ботанічна пам’ятка природи “Дуб звичайний-велетень”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Дубечненське л-во, площа 0.1 га, ДП „Старовижівське ЛГ”, утворена Рішенням облвиконкому від 11.07.72 № 255 з метою збереження дуба звичайного, віком понад 500 років.

Ботанічна пам’ятка природи “Дуби скельні-1”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Любохинівське л-во, площа 2.1 га, ДП „Старовижівське ЛГ”, утворена Рішенням облвиконкому від 15.07.74 № 273-р з метою збереження однієї з найбільших на Волині ділянки дуба скельного віком понад 60 років, з домішкою сосни та осики.

Ботанічна пам’ятка природи “Дуби скельні-2”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Любохинівське л-во, площа 0.4 га, ДП „Старовижівське ЛГ”, утворена Рішенням облвиконкому від 15.07.74 № 273-р з метою збереження рідкісного на Волині насадження дуба скельного, віком понад 110 років з домішкою берези бородавчатої і дуба черешчатого.

Ботанічна пам’ятка природи “Лісонасіннєва ділянка сосни”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Старовижівське л-во, площа 2.1 га, ДП „Старовижівське ЛГ”, утворена Рішенням облвиконкому від 31.10.91 № 226 з метою збереження високобонітетного насадження сосни звичайної, високого генофонду.

Ботанічна пам’ятка природи “Мацеївські дачі”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Старовижівське л-во, площа 4.3 га, ДП „Старовижівське ЛГ”, утворена Рішенням облвиконкому від 31.10.91 № 226 з метою збереження цінної насінневої ділянки сосни з домішкою дуба, віком понад 84 роки.

Ботанічна пам’ятка природи “Модрина”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Дубечнівське л-во, площа 0.2 га, ДП „Старовижівське ЛГ”, утворена Рішенням облвиконкому від 31.10.91 № 226 з метою збереження групи рідкісних на Волині дерев модрини звичайної в кількості 9 штук.

Ботанічна пам’ятка природи “Сосна звичайна”, Старовижівський р-н, ДП „Старовижівське ЛГ”, Дубечнівське л-во, площа 0.01 га, ДП „Старовижівське ЛГ”,утворена Рішенням облвиконкому від 11.07.72 № 255 з метою збереження сосни звичайної, віком понад 200 років.

Ботанічна пам’ятка природи “Озерище”, Старовижівський р-н, с.Солов’ї, площа 21,7 га., Сереховичівська сільська рада, утворена Рішенням облради від 25.07.2003 №6/33. Оліготрофне чагарниково-сфагнове болото, на якому зростають угруповання з участю берези низької, занесеної до Зеленої книги України. Тут трапляється верба чорнична, товстянка звичайна, жировик Лезеля, журавлина дрібноплідна, осока Девелла, занесені у ЧКУ.

Заповідне урочище «Озеро Ченське», Старовижівський р-н, с. Глухи, площа 52 га., Глухівська сільська рада, статус надано згідно з рішенням облвиконкому від 23.11.1979, № 401 для охорони озера карстового походження Ченського, . площею водного дзеркала 49,4 га, пересічною глибиною 3,0 м, максимальною – 5,0 м, з піщано-глинистим дном оточеного чагарниковою рослинністю та насадженнями берези бородавчастої Betula pendula і вільхи чорної Alnus glutinosa.

Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт