Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

 

ПОРЯДОК

використання коштів районного бюджету на надання фінансової

підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок використання коштів районного бюджету на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів (далі – Порядок) розроблено на виконання Програми соціального захисту населення району на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням районної ради від 6 грудня 2011 року № 11/20.

1.2. Порядок визначає і регулює механізм використання коштів районного бюджету для забезпечення фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів за кодом функціональної класифікації видатків 091209 „Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та інвалідів" (далі – кошти районного бюджету).

1.3. Головним розпорядником коштів районного бюджету, що надаються згідно з цим Порядком, є управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (далі – управління), одержувачами – громадські організації ветеранів та інвалідів, що мають статус районних (далі – громадські організації).

2. Критерії визначення одержувачів бюджетних коштів та напрями використання коштів районного бюджету

2.1. Для визначення обсягів фінансової підтримки в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації створюється комісія з питань ветеранів та інвалідів (далі – комісія), персональний склад якої затверджується наказом начальника управління. Комісія розглядає звернення громадських організацій щодо надання фінансової підтримки.

  До звернення додаються :

- копія статуту (положення) громадської організації, засвідчена нотаріально;

- копія довідки про взяття громадської організації на облік у державній податковій інспекції, підписана керівником та засвідчена печаткою громадської організації;

- копія звіту про діяльність громадської організації за формою державної статистичної звітності, підписана керівником та засвідчена печаткою громадської організації;

- звіт про використання коштів районного бюджету за попередній рік (у разі їх отримання громадською організацією) з відповідними підтверджувальними документами, засвідчений підписом керівника громадської організації та скріплений її печаткою;

- інформація про напрями використання коштів районного бюджету, засвідчена підписом керівника громадської організації та скріплена її печаткою, разом з обґрунтуванням необхідності їх використання та обсягу потреби в коштах районного бюджету;

2.2. Розгляд поданих громадською організацією документів здійснюється комісією протягом одного місяця з дня їх надходження.

2.3. Обсяг коштів районного бюджету, що виділяються громадській організації, визначається з урахуванням:

- пріоритетів діяльності у сфері соціального захисту ветеранів та інвалідів;

- першочерговості та соціальної спрямованості програм (заходів), що виконуються громадською організацією;

- кількості її членів, наявності матеріально-технічного та методичного забезпечення діяльності громадської організації;

- результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів;

- детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямком використання коштів районного бюджету, поданих громадською організацією.

2.4. Розподіл коштів районного бюджету здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення райдержідміністрації на підставі рішення комісії спільно з відділом з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату районної державної адміністрації за погодженням заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов'язків.

2.5. Кошти районного бюджету спрямовуються громадською організацією на:

- проведення зборів, конференцій, тренінгів, курсів, стажування, навчальних семінарів, засідань за „круглим столом", спеціалізованих фестивалів, виставок, концертів, спортивних змагань, вечорів відпочинку, конкурсів за участю творчих колективів громадських організацій ветеранів та інвалідів на території України (крім оплати фуршетів та бенкетів), забезпечення участі представників громадських організацій у відповідних державних та міжнародних заходах;

- сприяння розвитку художньої самодіяльності та фізичної культури серед ветеранів та інвалідів;

- оплати, але не більше 20 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації коштів районного бюджету для: створення, користування та обслуговування веб-сайту громадської організації, довідково-інформаційних програм і програм бухгалтерського обліку, забезпечення доступу до електронної пошти; послуг поштового та електрозв'язку;

- матеріального заохочення працівників громадської організації (в обсязі, що не перевищує разом з нарахуванням 30 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації коштів районного бюджету).

Використання коштів районного бюджету з іншою метою не дозволяється.

2.6. Громадські організації використовують виділені їм кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі розпорядника бюджетних коштів.

2.7. Громадські організації мають право брати бюджетні зобов'язання в межах асигнувань, затверджених управлінням у плані використання бюджетних коштів.

2.8. Невикористані громадською організацією кошти повертаються на рахунок управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації з метою їх наступного перерозподілу.

2.9. Облік надходження та використання коштів районного бюджету відображається в документах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності громадської організації в установленому законодавством порядку.

2.10. Проведення операцій з коштами районного бюджету здійснюється відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками.

3. Звітність, відповідальність та контроль за використанням коштів районного бюджету

3.1. Одержувачі коштів щокварталу подають управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації звіт про використання бюджетних коштів відповідно до вимог наказу Державного казначейства України про складання і подання фінансової звітності.

3.2. Відповідальність за нецільове використання коштів районного бюджету покладається на одержувача коштів.

3.3. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт