Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

                                                                                                                                                                    СХВАЛЕНО

                                                                                                                                              Розпорядження голови

                                                                                                                  районної державної адміністрації

                                                                                                                     08 листопада 2018 року   № 640                                                                                                                                                                               

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ 
 на  2019 – 2020 роки

Зміст

І. Паспорт (характеристика) Програми

ІІ. Загальна частина

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

IV. Фінансове забезпечення Програми

V. Очікувальні результати

VІ. Координація та контроль за виконанням Програми

VІІ. Завдання і заходи  Програми  

І. Паспорт Програми соціального захисту

населення району на 2019 – 2020 роки

1. Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від

08 листопада 2018 року № 640

3. Розробник  Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

4. Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

5. Учасники Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районні громадські організації ветеранів та осіб з інвалідністю
6.

Термін реалізації Програми

2019 – 2020 роки
7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього,

у тому числі:

320900 гривень

8.1 коштів районного бюджету 320900 гривень

ІІ. Загальна частина

Програма соціального захисту населення району на 2019 – 2020 роки (далі – Програма) підготовлена відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальні послуги».

Програма сформована управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації на  підставі пропозицій громадських організацій, діяльність яких спрямована на підвищення соціального захисту осіб з інвалідністю та малозабезпечених верств населення району.

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

  1. Вирішення невідкладних питань організаційно-правового, інформаційного забезпечення,  матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового обслуговування малозабезпечених громадян району.
  2. Здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення.
  3. Забезпечення підтримки малозабезпечених сімей, осіб, які приймали участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей.
  4. Соціально-правова, трудова та медична реабілітація осіб з інвалідністю.
  5. Залучення до співробітництва з державними установами недержавних громадських організацій.

IV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету.

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні показників районного бюджету, виходячи з реальних можливостей.

            З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

V. Очікувальні результати

Виконання програми дасть можливість підтримати матеріально осіб, які проходять військову службу за контрактом або вступили до Національної гвардії України, забезпечити компенсацію проїзду сім’ям загиблих учасників АТО та фінансово підтримати громадські організації району, діяльність яких має соціальне спрямування.

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районні громадські організації ветеранів і осіб з інвалідністю.

ІІ. Напрями діяльності та заходи Програми соціального

захисту населення району на 2019-2020 роки

з/п

Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці

Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість), грн., у тому числі

Всього

2019 рік

2020 рік

1 2 3 4 5 6 9
1. Надання одноразової грошової допомоги членам сімей військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, в розмірі 5000 грн. Протягом року Управління  соціального захисту населення Районний бюджет 50000 50000 100000

2.

Надання одноразової грошової допомоги особам, які з цивільного життя вступили на військову службу за контрактом до Національної гвардії України, в розмірі 5000 грн.

Протягом року

Управління соціального захисту населення Районний бюджет 10000 10000 20000
3. Доплата до пенсії громадянам, які досягли сто і більше років, в розмірі 200 грн. Щомісяця Управління соціального захисту населення Районний бюджет 9600 9600 19200
4. Виплата компенсації за проїзд членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО Протягом року Управління соціального захисту населення Районний бюджет 2000 2000 4000
5. Забезпечення роботи «Єдиного вікна» для всебічної допомоги демобілізованим учасникам АТО та членам їх сімей (оплата телефону «гарячої лінії», придбання паперу, канцтоварів, швидкозшивачів, надання послуг копіювання документів)

Протягом

року

Управління

соціального

захисту

населення

Районний бюджет 20000 20000 40000
 6. Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Протягом

року

Управління соціального захисту населення Районний бюджет 21850 21850 43700
7.

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю:

в тому числі:

Щороку Управління соціального захисту населення Районний бюджет

47000

47000

94000

-Старовижівська районна організація ветеранів

10000

10000

20000

-Районна організація Товариства Червоного Хреста

2000

2000

4000

-Українське товариство сліпих  (УТОС)

10000

10000

20000

-Старовижівська районна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

10000

10000

20000

-Районне добровільне товариство “Спілка Чорнобиль”

5000

5000

10000

-Районна спілка учасників АТО

10000 10000 20000
Загальна сума 160450 160450 320900


Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт