Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

Відділення соціальної допомоги вдома

Право на безоплатне отримання соціальних послуг у відділенні мають одинокі непрацездатні громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності (ІІІ, ІV,V група рухової активності), потребують сторонньої допомоги в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

- громадяни похилого віку (чоловіки після 60р., жінки після 55р.);

- інваліди, які досягли 18-річного віку, крім інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

- хворі з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше 4 місяців.

Одиноко-проживаючі громадяни мають право на безоплатне обслуговування, якщо їх рідні (батьки, діти, чоловік, дружина) є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами у встановленому порядку.

Відділення соціальної допомоги вдома здійснює обслуговування громадян похилого віку на платній основі, якщо вони мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

Відділення не здійснює соціального обслуговування громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Документи, необхідні для прийняття у відділення:

1. письмова заява громадянина;

2. медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

3. карта індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні;

4. довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

5. копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

6. копія паспорта;

7. акт обстеження матеріально-побутових умов проживання;

8. договір, укладений між громадянином і адміністрацією терцентру;

9. витяг з державного Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (за наявності);

10. копія пенсійного посвідчення або довідки про встановлення групи інвалідності непрацездатних рідних (при необхідності);

11. копія наказу про здійснення соціального обслуговування.

Відділення соціальної допомоги вдома надає такі соціальні послуги:

- допомога у приготуванні їжі вдома, годування, доставка гарячих обідів;

- придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за кошти громадян;

- виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів, відвідування хворих у закладах охорони здоров'я, організація консультування лікарів;

- допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонт одягу, забезпечення паливом;

- оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;

- допомога в обробітку присадибної ділянки (не більше 0,02 га);

- оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату чи стаціонарного відділення тер центру, геріатричного будинку-інтернату, інших соціальних закладів;

- сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;

- створення умов для посильної праці, організації трудової терапії вдома;

- надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації, у тому числі надання інформації про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», розповсюдження просвітницьких і культурно-освітніх знань, поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг;

- вирішення за дорученням громадян питань у державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях;

- інші соціальні послуги.

Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг є:

- наявність у них інфекційних захворювань (туберкульоз);

- залежність від психоактивних речовин, алкоголю;

- психічні захворювання, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

Надання соціальних послуг припиняється у разі:

- поліпшення стану здоров'я або виходу зі складних життєвих обставин;

- виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує відділення, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини), або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

- направлення громадянина до стаціонарного відділення територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

- зміни місця постійного проживання;

- грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, робітників та інших працівників тер центру;

- порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

- систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

- виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома;

- надання соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;

- обслуговування також припиняється у разі смерті громадянина.

 Відділ соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді:

 

Відділ соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Старовижівського району (далі – відділ),утворено для надання соціальних послуг   сім’ям, дітям та  молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

- Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та Постановами Верховної Ради прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами КМУ, наказами Мінсоцполітики України,актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наказами директора терцентру, а також даним Положенням.

- Положення про відділ та посадові інструкції посадових осіб затверджуються наказом директора територіального центру.

- Положення про відділ, гранична чисельність та фонд оплати праці працівників затверджується терцентром. Штатний розпис відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується головним розпорядником коштів.

- Відділ надає послуги на безоплатній основі.

            Основними принципами діяльності відділу є: законність, соціальна справедливість, доступність та відкритість, конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм, додержання і захист прав людини, адресність та індивідуальний підхід, добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг, комплексність та системність під час надання соціальних послуг, дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

- Основними завданнями відділу є:

- проведення соціально – профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді.

- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, проводить оцінку потреб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку.

- організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює заходи щодо:

- виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

- соціальної та психологічної адаптації дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

- соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

- інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства.

- проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку.

- надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з: соціального супроводу, консультування, соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб відділ надає послуги з:

соціальної інтеграції та реінтеграції;

соціальної адаптації;

соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені

батьківського піклування;

кризового та екстреного втручання;

представництва інтересів;

посередництва (медіації);

консультування;

соціальної профілактики.

- Забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням управління  соціального захисту населення РДА.

- Складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

- Впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною).

- Узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає обласному Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та районній раді.

- Співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами Національної поліції.

   Відділ здійснює виявлення та веде облік:

  - сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 - осіб з числа випускників інтернатних закладів;

 - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

 - прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

-  учасників АТО;

-  осіб з інвалідністю;

- осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

- осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі    людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

 

 

ПЕРЕЛІК

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) СТАЦІОНАРНИМ ВІДДІЛЕННЯМ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

До стаціонарного відділення для постійного проживання на повне державне утримання безоплатно приймаються одинокі громадяни похилого віку, інваліди(які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності,але не більше як на чотири місяці), які відповідно до висновку лікарсько–консультаційної комісії закладу охорони здоров'я за станом здоров'я не здатні до самообслуговування, та потребують постійного стороннього догляду та допомоги, соціально – побутових, соціально –медичних та інших соціальних послуг.

У стаціонарному відділенні громадяни перебувають на повному державному утриманні, одержують необхідні їм соціальні послуги та відповідно до встановлених норм забезпечуються:

- житлом, одягом, взуттям, постійною білизною, м'яким і твердим інвентарем та столовим посудом;

- раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі з урахуванням віку, стану здоров'я, у межах натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ;

- цілодобовим медичним обслуговуванням;

- слуховими апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами відповідно до медичного висновку;

- комунально–побутовим обслуговуванням (опаленням, освітленням, радіофікацією, тепло -, водопостачання тощо);

Одиноким пенсіонерам, які перебувають у стаціонарному відділенні, пенсія виплачується у встановленому законодавством порядку.

За наявності вільних місць до стаціонарного відділення на загальних умовах строком до чотирьох місяців можуть прийматися одинокі громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які тимчасово втратили здатність до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду, потребують постійного стороннього догляду, соціально – медичного обслуговування.

За рішенням органу, що утворив територіальний центр, до стаціонарного відділення на загальних підставах можуть прийматися (за наявності вільних місць) громадяни похилого віку, інваліди (які досягли18- річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період встановлення їм групи інвалідності,але не більш як чотири місяці), які мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі зазначені категорії громадян перебувають у стаціонарному відділенні на умовах згідно із затвердженими тарифами.

До стаціонарного відділення громадяни приймаються за направленням (путівкою)управління соціального захисту населення за місцем проживання. Направлення (путівка) видається на підставі письмової заяви громадянина, паспорта, висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про нездатність його до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді.

Порядок оформлення документів в стаціонарне відділення :

- Письмова заява громадянина.

- Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та ідентифікаційного коду.

- Дві фотографії.

- Акт обстеження умов проживання.

- Висновок лікарсько–консультативної комісії закладу охорони здоров'я про нездатність до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді.

- Довідка про розмір призначеної пенсії.

- Довідка про склад сім'ї.

- Витяг з державного Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (за наявності).

- Копія довідки МСЕК ( за наявності) та програма реабілітації інваліда.

- Путівка видана управлінням соцзахисту.

- Якщо на платній основі, то заключення контракту між адміністрацією тер центру і тим, хто поселяє та буде оплачувати проживання клієнта.

Громадяни, які уклали договір довічного утримання (догляду), до стаціонарного відділення не приймаються.

Право на позачергове влаштування до стаціонарного відділення мають одинокі ветерани війни, особи,на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, у разі, коли вони не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та соціально – медичного обслуговування.

Одинокі ветерани праці, самотні громадяни похилого віку та члени сімей загиблих військовослужбовців мають переважне право на влаштування до стаціонарного відділення.

 

 

Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт